Tietosuoja

Gospel Power ry pitää yhdistyslain §11:n mukaista jäsenluetteloa. Jäsenen nimen ja kotipaikan lisäksi luetteloon tallennetaan myös jäsenen yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), jäsenstatus (varsinais- vai kannatusjäsen), liittymisvuosi, tietojen viimeisin muokkauspäivä sekä tieto jäsenmaksun maksamisesta. Jäsenluettelon ylläpidosta vastaa yhdistyksen hallitus ja hallituksen nimeämä jäsenasiamies, joka on hallituksen jäsen.

Tiedot jäsenluetteloon yhdistys saa ainoastaan jäseniltä itseltään. Jäsenluettelon tietoja käytetään yhdistyksen omasta toiminnasta tiedottamiseen sekä jäsenmaksujen laskuttamiseen. Jäsenluettelon tietoja ei luovuteta yhdistyksen toiminnan ulkopuolelle. Tiedot poistetaan jäsenluettelosta täydellisesti jäsenyyden päättyessä.

Jäsenellä on oikeus tarvittaessa:

  • Oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista tai henkilötietojen käsittelyn rajoittamista sekä oikeus vastustaa tällaista käsittelyä.
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
  • Oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.
  • Oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.
  • Oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan itseään koskevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Jos yhdistyksen tai projektin vastuuhenkilöllä on perusteltu syy epäillä pyynnön esittäjän henkilöllisyyttä, tämä voi pyytää tätä toimittamaan lisätietoja henkilöllisyyden vahvistamiseksi.

Tiedustelut, tietojen muutokset, sekä muut tietoja koskevat vaatimukset ottaa vastaan yhdistyksen jäsenasiamies: